Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա 29.11.2018

Որպես ինքնուրույն աշխատանք կատարել հետյալ վարժությունները և լուծել խնդիրները:  Նաև կատարել այս ամսվա մաթեմատիկայի ֆլեշմոբը:

Գտնել անհայտ բաժանելին:

2352:24=98       4959:87=57       63:3=21   144:4=36

Երկու թվերի քանորդը 54 է, բաժանարարը 378: Կազմեք հավասարումը և գտեք բաժանելին:

1)378-54=324

2)324:2=162

3)162+324=486

Պատ՛․ 486:

Երկու թվերի արտադրյալը 180 է, արտադրիչներից մեկը 4: Գտեք մյուս արտադրիչը:

1)180:4=45

2)45-4=41

3)45+41=86

Պատ՛․ 86:

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s