Posted in Մայրենի

Իմ ցանկությունը ցանկությունների ծառին։

Բարև ձեզ ես այսօր կպատմեմ ինչ ես կցանկանայ ցանկությունների ծառերում։

Ես ուզում էմ որ երբ ես կանգնեմ ծառի տակ աշխարհի ամենա հիվանդ մարդիկ բուժվեն։

Ես ուզում էմ որ մարդիկ չ վիրավորեն իրենց ընկերներին։

Ես ուզում էմ որ մարդիկ միշտ լսեն իրենց ուսուչուհիններին։

Այսօր այսքանը կհանդիպենք։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s