Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա 20.11.2018

Նոր սուսումնասիրվող թեման անհայտ արտադրիչի գնտելու մասին էր, որի վերաբերյալ էլ հենց կատարեցինք վարժությունները, տանոր որպես ինքնուրույն աշխատանք կատարել գրքից հետևկալ համարի վարժությունները:

347 գ, 348 բ, 349 բ

347)

3715=5×743

2460=3×820

5082=121×42

348)

pipi

999×77=6326

33×28050=925650

44×33=1452

349)

opi

44x(852+448)-(22313:53-421)x612=150452