Posted in Uncategorized

Մայրենի 11.11.2018

Ներբեռնիր Մարիետ Սիմոնյանի. Հայոց լեզու 4: Գիրք-տետր չորրորդ դասարանցիների համար գիրքը: Գրքի վերջում (էջ 109) կա ուղղագրական բառարան, դուրս գրիր ա-ով սկսվող բառերը, սովորիր ուղղագրությունը, որ բառն անծանոթ է, բացատրիր բացատրական բառարանի օգնությամբ, սովորիր:

Բառեր

Ախտ-հիվանդություն

աղջիկ

աղտ-կեղտ

ամպ

ամպամած

անդադար

անդորր-հանգիստ

անցորդ-ճամփորդել

աշխարհ

աջ

առանձին

առաջնորդ-ղեկավար

առողջ

առույգ-ուժեղ

ավագ

ավտոբուս

ավտոմեքենա

արագ

արդուկ

արգելել

արձակուրդ

արձան

արտասուք-Արտասվագեղձերից արտադրվող անգույն թափանցիկ աղահամ հեղուկ, որ արտահոսում Է գրգիռների, ցավի կամ հոգեկան բուռն ապրումների ժամանակ:

արջ: