Posted in Պատմվացքներ, Uncategorized

Ջելսոմինոնը սոբաստացիների աշխարհում

Կար-չկար մի տղա, անունը՝ Ջելսոմինոն։ Մի տղա էլ կար, անունը՝ Վիգուլ։ ԵՎ մի անգամ Վիգուլը, գնաց աշխատանքի, և Ջելսոմոնը ասաց։

-Արի գնանք ծաղկաձոր այնտեղ դու կը հանգստանաս գոռծից։
-Չե ես չեմ կարա գամ ծաղկաձոր եթե գամ մի օրվա աշխատավարձը չեմ ստանա։
-Իսկ ինչքան ա այդ գումարը,

-1000000-դրամ դե հիմա ուզում էս ես ձրկվեմ 1000000-միլիօնից թե գամ ծաղկաձոր։

Ջելսոմինոնը նեղացավ և գնաց տունը։ Վիգուլը եկավ աշխատանքից և ասաց հիմա գնանք ծաղկաձոր,

-չե հիմա չեմուզում ենվախտ ես քեզ ասեցի դու մերժեցիր ինձ։

-Դու չես հասկանում որ ենվախտ ես աշխատանքի էի հիմա կարանք գնանք։

-Դե 1000000-ի կեսը տուր ինձ։

-Բայց եթե տամ կգաս,

-հա

և Վիգուլը կեսը տվեց և իրանք գնացին ծախկաձոր։ Մի օր եղավ որ նրանք եկան բայց տեսան տունը առել են և ասացի տան տերերը։
-Խի եք եկել մեր տուն՛,

-այս մեր տուն է մենք ուղարկի գնացել ենք ծաղկաձոր։

-Դե ոնց եկել եք ծաղկաձորից տենցե գնացեք։

-Մենք կմնանք այս տանը մինչև բռոկեռը չգա ու չասի գնացեք։

-Դե լավ,

-դե եկեք գնանք որոշենք օվ որտեղ ա քնում։

-Ես կքնեմ առանձին ասաց Վիգուլը

-Ես ել եմ քնելու առանձին ասաց Ջելսոմինոնը։

-Իսկ մենք հարևաներով ելի կքնենք իրար առանձին։
-Բայց այդքան մաղջակալ չկա-դե եկենք կտռենք մաղջակալը։

-Եթե կտռենք մենք քնելուց կընկնենք։

ԵՎ մի օր բռոկեռը եկավ և ասաց։

-Բարի իրիկուն ետ խի երեք օրա չքայք Ջելսոմինոն ու Վիգուլ։

-Մենք գնացել եյնք ծախկաձոր և այս անուղեղներին բացատրիր որ այս տունը մերնե։

-Ես չեմ կարող իրենց ասել որ գնան այս տնից։

-Դե եթե դուք չասեք ես կհանեմ։

ԵՎ Ջելսոմինոնը հանեց իրենց տնից և բռոկեռին։

 

 

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Ջելսոմինոն սեբաստացիների աշխարհում։ 09.11.2018

Ջելսոմինոնը բարձ էր գոռում և բարձր ձայն ուներ։ ինքը տենց էր ծնվել

Ջելսոմինոնը մոռացկոտ էր։ Մի անգամ իրենք գնացին տանձ վերցնել և մոռացան սանդուղտը։
Ջելսոմինոնը շատ ուժեղ էր գոռում տանձերի վրա։

Ջելսոմինը շատ էր ոիրում իմ քաքը ուտել