Posted in Uncategorized

Մաթեմատիկա 07.11.2018

6706:2=3353

7700:50=154

642×705=452610

815×7=5705

1․ Տուփում կան 41 գնդակներ՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն։ Կարմիր գնդակները 20 անգամ ավելի են քան  նարնջագույնները։ Քան՞ի կապույտ գնդակ կա տուփում։

  1. 41-20=21
  2. 21×2=42
  3. 21+42=63

Պատ`. 63:

2․Աշակերտը, կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացելլ է գրքի կեսը։ Քանի՞ էջ կա գրքում։

1. 10×6=60

Պատ`. 60 էջ: