Posted in Uncategorized

Մայրենի Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհ 5.11.2018

Կազմիր հարցեր Ջաննի Ռոդարիի «Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում» գրքի առաջին գլխի վերաբերյալ:

Ինչ էր Ջելսոմինոնը իր ականջի մեջ դրել։

Ջելսոմինոնը ինչ էր։

Ջելսոմինոնը ինչ էր թաքցնում իր ընկերներից։

Այդ հեքիաթի սովորական-տղան բարձ էր խոսում ցածր։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s