Posted in Մայրենի, Իմ ուսումնական աշունը, Uncategorized

Իմ ուսումնական աշունը 5.11.2018

Ես այս ուսումնական աշնանը կարդացել եմ Վիլյամ Սարոյան | Առաջին օրը դպրոցում պատմվածքը։ Ես այս աշնանը գնացել եմ Արզաքան սբ․ Աստվածածին եկեղեցի։ Ես կարդացել եմ Հովհաննես Թումանյան — Չախչախ թագավորը։ Ես գնացել եմ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ։ Իմ առաջին ընկերը այս շաբաթ եղել է Գուրգեն Շիրինյանը։ Ես այս շաբաթ ձեռք չամ տվել մեր դպրոցի Քոթո շանը։ Ես գնացել եմ հրապարակ։ Ես շատ եմ սիրում  աշունը։ Ես մարզանք էի անում։ Ես գնացել եմ Նոյեմբերյան Դիլիջան և Իջևան։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s