Posted in Uncategorized

Մաթեմատիկա 17.10.2018

191)

                    A                        235                    606                     606
                     B                         5                       6                        6
     A*B+A:B                          122                    3737                    3737

 

A=235

B=5

A*B+A:b=235*5+235:5=1222

1)235*5=1175

2)235:20=47

3)1175+47=1222

 

A=606

B=6

AXB+A:B=

1)606X6=3636

2)606:6=101

3)101+3636=3737

 

           a                        2440                                                            64080                       64080
            b                         7                          8                              80
     A*B-a:b                   14060                     5217201                     5217201

 

1)2440*7=17080

2)17080:7=2440

3)17080-2440=14060

 

1)64080*80=5126400

2)64080:80=801

3)801+5126400=5217201

 

 

 

 

 

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s