Posted in Uncategorized

Կիլոգրամի հաշվում 15.10.2018

Վարժ 182

բ) 2 կմ 350 մ + 650 մ =3 կմ

7 կմ 550 մ + 3 կմ 450 մ= 3 կմ

2 մ 25 սմ + 30 կմ + 10 կմ = 3 մ

2 սմ 2 մմ + 600 մ = 15 սմ

2 մ 7 դմ + 180 կմ = 18 մ

Վարժ 183

ա) 5 կգ 600 գ < 6 կգ 500 գ

12 տ 40 կգ = 12 տ 4 ց

11 ց 65 կգ >1 տ 70 կգ

183

բ) 23 կմ 30 մ < 30 կմ 23 մ

12 դմ 5 սմ > 10 դմ 8 սմ

3 մ 24 սմ > 2 մ 3 դմ

184

Լուծում´

1. 300+50=350 կմ

2. 350:2=175 կմ

3. 175-50=125 կմ

Պատ´. 1 օրը´ 175 կմ, 2 օրը´ 125 կմ:

Վարժ185 ա)

Լուծում´

1. 450-12=438

2. 438:2=219

3. 219+12=231

Պատ´. 231 աղջիկ:

Բ) 1. 125+11=166

2. 166:2=83

3. 83+11=94

Պատ´. 94 տղա:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s