Posted in Uncategorized

Մաթեմատիկայի առաջադրանք

47 (Բ)

4592-657+124567-7025=121477

5100:6×40:200=170

33600:60:70×22=176

48

(բ)                                               (դ)

5սմ=50մմ                                       5մ=500սմ

7մ=7000մմ                                       35դմ=350սմ

5սմ 6մմ=56մմ                                25մ 7սմ=257սմ

5մ 55սմ 6մմ=5556մմ                       4մ 5դմ 6սմ=456սմ

49 (ա)

a=3200

a+308-1654=1854

5xa:40=400

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s