Posted in Uncategorized

Բնագիթուցյուն Ջերմոց լաբառատորիյա

Մենք բնագիտուցյան դասին տեսանք ծաղիկ որը 11  տարեկան էր։ Այնտեղ մենք տեսանք ձկներին խամյակներին և սերմ տեսանք։ Այնտեղ թույնի  հոտեր կամ քիմիյաի։ Այնտեղ ամենաշատը ինձ դուր եղավ ծաղիկների հոտը և 11 տարեկան ծաղիկն։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s