Posted in Uncategorized

Մաթեմատիկա 10\4\2018

162Ա)                                                                                          Բ)

700+630+70=700+630+70=700+700=1400                               415+392+8=392+8+415=81

120+800+200+40=800+200+120+40=1000+160=1160     330+700+300+15=1345

5540+60+493+7=493+7+5540+60=500+5600=6100          4550+50+395+5=5000

163Ա)

1)3Սմ 3մմ+1սմ 7մմ=5սմ

2)2սմ 8մմ+3սմ 2մմ=6սմ

3)5սմ+6սմ=1դմ 1սմ

Բ)

1)3սմ 1մմ+2սմ 4մմ=5սմ 5մմ

2)3սմ 6մմ+3սմ 9մմ=6սմ 15մմ

3)6սմ 15մմ+5սմ 5մմ=11սմ 20մմ

164)

Ա) 45342:6×7-(56452-4084):8-46252=100

Բ)45344:4X42-(345668-14095:5)=133.263

 

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s