Posted in Uncategorized

Մայրենի

Դուրս գրիր անծանոթ բառերը։Գացեք-գնացեք,հարայ-հրոց,ձայնը քցել

վերնագրիր այտ հատվածը։Մի օր ժողովուրդը հարայ-հրոց։

լրացրու բաց թողած բառերը։առաջնորդ ,թագավոր, ճամբորդ,ժողովուրդ,անդամ,ավան,արձունք,տաqդեղ,օրհնել։

 

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s