Posted in Uncategorized

Փիլոսը Բառային աշխատանք

Գրիր հոմանիշները (իմասով մոտ բառրը)

ճամփա-ճանապարհ

անխելք-հիմար

նախատել-վիրավորել

արտասվել-լացել

հարվածել-ծեծե

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s