Posted in Uncategorized

Ինչ կլիներ, եթե․․․

-Ինչ կլիներ եթե կենդանիները խոսեին։
-Եթե կենդանիները խոսեին նրանք կարող էին իրար հետ զրոըցել։

-Ինչ կլիներ եթե ծառերը քաիլեին։
-Եթե ծառերը քայլեին, նրանք կարող էին գնալ ուրիշ անտառ։

-Ինչ կլիներ եթե ծաղիկները թռչեին։
-Եթե ծաղիկները թռնեին, կթըռչեին ու կգնային ուրիշ այգի։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s