Posted in Uncategorized

Խեղճ ծակ ձեռնոցը

Կար-չկար մի ծակ ձմեռանոց կար։Այդ ծակ ձմեռանոցն ապրում էր ծակ տան մեջ։Մի անգամ հանդիպեց արջին։
-Բարև ծակ ձմեռանոց։
-Բարև չար արջ։
-Գնանք վագրերի մոտ։
-Ես չեմ ուզում գնանք վագրերի մոտ չար արջ։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s