Posted in Uncategorized

Ամանորյա խնդիրներ

Թադէին տվին 7 նվեր իսկ Սոնային 19։ քանի նվեր եղավ բոլոր նվերները իրար հետ։

Լուծում

7+19=26(Նվեր)

Յուրային տվին 29 նվեր իսկ, Արամին տվին 41 նվեր ընդանուր քանի նվեր տվին։

Լուծում

29+41=70(նվեր)

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s